RIBOLOVNE DOZVOLE

Rijeka Korana

Rijeka Korana je cijelim svojim tokom svrstana u nizinske vode, iako u izvorskom dijelu u Plitvičkim jezerima ima sva obilježja visinske vode. Dugačka je 134,2 km od izvora do ušća u rijeku Kupu u Karlovcu.
ŠRD Slunjčica gospodari Koranom u dužini od 87 km. Od naselja Čatrnja do Sadilovca Korana presušuje, a od Sadilovca do Bogovolje ona je granična rijeka sa susjednom Bosnom i Hercegovinom.
U Korani obitavaju brojne vrste riba kao što su: štuka, klen, plotica, podust, uklija, dvoprugasta uklija, linjak, som i mrena. U Rastokama se rijeka Slunjčica ulijeva u Koranu i svojom hladnijom vodom omogućava da u Korani nizvodno od Slunja odlično uspijeva prirast potočne pastrve i lipljana.

Režimi
RIBOLOVA

  • Dozvoljen je ribolov s najviše tri (3) ribolovna štapa s po jednom (1) udicom [umjetni mamac - varalica može imati najviše do dvije (2) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke]
  • Zabranjen je ribolov uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca
  • Dozvoljen dnevni ulov dva (2) komada plemenite ribe ili tri (3) kg bijele ribe
  • Zabranjena je vožnja plovilom na motorni pogon
  • U razdoblju od 15 studenog do 1. travnja od mosta u Rastokama uzvodno do kupališta ˝Škrila˝ dozvoljen je ribolov isključivo prema režimu ˝ulovi i pusti˝ te se zabranjuje uporaba čuvarice i uporaba žive ili mrtve ribe kao mamca.
  • Zabranjen je ribolov uz uporabu žive ili mrtve ribe kao mamca.

Ribolovni
ZAŠTITNI PROPISI

 

VRSTA LOVOSTAJ NAJMANJA MJERA
Potočna pastrva      1.10. - 28./29.2. 30 cm
Lipljan 15.10 .- 15.5. 30 cm
Štuka 1.2. - 31.3. 40 cm
Som 16.4. - 15.6. 60 cm

Cijene dnevnih dozvola

1 DAN10,00 € (75,35 kn)
3 DANA20,00 € (150,69 kn)
7 DANA40,00 € (301,38 kn)
Image

Imate li dodatnih pitanja za nas?

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.