RIBOLOVNE DOZVOLE

Rijeka Glina

Rijeka Glina izvire na prostoru općine Slunj te teče prema sjeveroistoku kroz Topusko i grad Glinu gdje se nakon dvadesetak kilometara sjeverno od grada Gline ulijeva u rijeku Kupu.
ŠRD Slunjčica gospodari Glinom u dužini od ukupno 24,7 km, a na većem dijelu od 17,8 km gospodari samo desnom obalom ( KŠR Korana Karlovac – lijevom obalom). Od svog izvora u Glinskom Vrelu do Kestenovca širina rijeke ne prelazi 3 – 4 metra. Od Kestenovca do Maljevca, gdje ŠRD Slunjčica gospodari desnom obalom, rijeka je šira i dublja, obale su obrasle johom i vrbom, te je pogodna za prirast riba, pogotovo štuke. Osim štuke u glini obitava klen, som, plotica, uklija i crvenookica.

Režimi
RIBOLOVA

  • Dozvoljen je ribolov s najviše tri (3) ribolovna štapa s po jednom (1) udicom [umjetni mamac - varalica može imati najviše do dvije (2) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke]
  • Zabranjen je ribolov uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca
  • Dozvoljen dnevni ulov dva (2) komada plemenite ribe ili tri (3) kg bijele ribe
  • Zabranjena je vožnja plovilom na motorni pogon

Ribolovni
ZAŠTITNI PROPISI

 

VRSTA LOVOSTAJ NAJMANJA MJERA
Štuka      01.02. - 31.03. 40 cm
Som 16.04. - 15.06. 60 cm

Cijene dnevnih dozvola

1 DAN10,00 € (75,35 kn)
3 DANA20,00 € (150,69 kn)
7 DANA40,00 € (301,38 kn)
Image

Imate li dodatnih pitanja za nas?

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.