RIBOLOVNE DOZVOLE

Cijene ribolovnih dozvola za 2023. godinu

Na sjednici Upravnog odbora ŠRD Slunjčica Slunj održanoj 15.11.2022. godine donesena je odluka o cijenama dozvola za športski ribolov u 2023. godini na vodama ovog ovlaštenika ribolovnog prava.

SRD Slunjcica cjenik2023